شرکت بنیز پلیمر پارس

  • تولید کننده نوارهای آبیاری پلاکدار

  • لوله های قطره چکاندار

شرکت بنیز پلیمر پارس در سال ۱۳۹۳ در تهران با بیش از دو دهه جدیت و تجربه مدیران این شرکت در صنعت آبیاری، با بهره گیری از دانش فنی شرکت های معتمد و موثق داخلی و خارجی اقدام به راه اندازی خطوط تولید نوار های آبیاری پلاکدار ، لوله های قطره ای معمولی و دریپردار(PC-NPC) و کلکتور های پلی اتیلن نمود.

محصولات تولیدی شرکت بنیز پلیمر پارس :

  • تولید نوارهای آبیاری پلاکدار با فواصل و دبی های مختلف و قطرهای ۱۶ – ۲۰ و ۲۲
  • تولید لوله های آبیاری قطره ای معمولی
  • تولید لوله های آبیاری قطره چکان دار (PC-NPC)
  • تولید کلکتور های جوشی پلی اتیلن