شرکت مهندسین مشاور فکور آب سپاهان

  • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های
  • تأسیسات آب و فاضلاب
  • آبیاری و زهکشی

مهندسین مشاور فکور آب در سال ۱۳۸۵ تأسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه خدمات مشاوره در زمینه آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی آغاز نمود.
شرکت فکور آب تا کنون با بهره گیری از تجارب کادر فنی مجرب خود توانسته است خدمات با ارزش و با کیفیت بالائی را ارائه نماید . از ویژگی های این مشاور، تشکیل گروههای ویژه برای پروژه هائی است که لازم است طراحی و نظارت بر اجرای کارها و تهیه نقشه ها و مدارک فنی اجرائی در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد. طراحی پروژه های بسیار حساس و موفق در حداقل زمان ممکن توسط این مهندسین مشاور انجام و در اختیار کارفرما قرار گرفته است .
این شرکت دامنه فعالیتهای خود را در زمینه آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی متمرکز نموده و می‌تواند پاسخگوی تمامی نیاز های آن امور باشد .هدف اصلی این مشاور خدمت به آبادانی کشور و جلب رضایت و اعتماد کارفرمایان و یا ارائه خدمات در حد مطلوب می باشد وبه منظور تحقق اهداف فوق مدیریت شرکت مصمم است خدمات خود را مطابق با نظام نامه های کیفی به انجام برساند و خود را متعهد به حفظ و تداوم آن می داند.
این مشاور باتوجه به توانائیهای علمی و قابلیتهای عملی و اجرائی ، آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری مرتبط با موضوع شرکت اعلام می دارد.

زمینه فعالیت

توانائی بالقوه مهندسین مشاور فکور آب برای انجام فعالیت ها در زمینه های مختلف را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود:

۱-۱- خدمات مشاوره طرح‌های آب و فاضلاب
۲-۱- خدمات طراحی صنعت آب
۱-۲-۱- ایستگاههای پمپاژ و تاسیسات وابسته
۲-۲-۱- خطوط انتقال آب شرب و صنعت و کشاورزی
۳-۲-۱- شبکه توزیع آب شرب و صنعت و کشاورزی
۴-۲-۱- تصفیه خانه های فاضلاب
۵-۲-۱- تصفیه خانه های آب
۶-۲-۱- مخازن آب زمینی و هوایی
۷-۲-۱- فیلتراسیون و سختی زدائی
۸-۲-۱- تولید آب عاری از املاح(DEMINERALIZATION)برای دیگ‌های بخار و مصارف دیگر
۹-۲-۱- جمع آوری و کنترل شبکه آبهای سطحی
۳-۱- صنعت فاضلاب شهری و صنعتی
۱-۳-۱- شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری و صنعتی
۲-۳-۱- تصفیه خانه فاضلاب شهری و صنعتی
۳-۳-۱- شبکه های جمع آوری آبهای سطحی
۴-۳-۱- خطوط انتقال فاضلاب
۴-۱- سیستم کنترل و اتوماسیون (تله متری) برای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب برای تصفیه خانه های آب و فاضلاب

۵-۱- طراحی و نظارت بر نصب سیستم حفاظت کاتدیک برای خطوط انتقال آب و سایرمصارف
۶-۱- مطالعات زمین شناسی و نقشه برداری
۷-۱- خدمات GIS
۱-۷-۱- خدمات سیستم یکپارچه اطلاعات جغرافیایی GIS
۲-۷-۱- استقرار سیستم مدیریت مستندات (کلیه داده های توصیفی و مکانی در قالبی یکپارچه همراه با نقشه مربوطه) GDMS
۳-۷-۱- آمار برداری نقاط مورد نیاز در سیستم یکپارچه اطلاعات جغرافیایی
۴-۷-۱- نمایندگی شرکت شیوه – طراحی و تولید و توسعه نرم افزاری مبتنی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS
۸-۱- خدمات مشاوره طرح های آبیاری و زهکشی
۱-۸-۱- طراحی شبکه های آبیاری
۱-۱-۸-۱ شبکه های آبیاری با کانالهای روباز
۲-۱-۸-۱- شبکه های آبیاری تحت فشار (بارانی- قطره ای و کم فشار)
۳-۱-۸-۱-ایستگاههای پمپاژ و تاسیسات وابسته
۴-۱-۸-۱- ایستگاههای فیلتراسیون
۲-۸-۱- طراحی شبکه های زهکشی
۱-۲-۸-۱- شبکه های زهکشی زیرزمینی
۲-۲-۸-۱- شبکه های زهکشی سطحی
۳-۸-۱- طراحی استخر های ذخیره آب
۴-۸-۱- طراحی بندهای خاکی
۵-۸-۱- تغذیه مصنوعی
۶-۸-۱- بهسازی و نوسازی قناتها